top of page

1994-2008

La nova etapa amb Convergència Democràtica de Catalunya

Joventut Republicana de Lleida, des de la seva fundació sempre va estar agrupada a diversos partits polítics d’àmbit català. En el capítol de la història des de 1901 fins a 1939, d’aquest mateix web, s’explica tots els esforços d’aglutinar el catalanisme i evitar la dispersió de forces nacionalistes.

Joventut necessitava tornar a fer política. Des del trencament del protocol amb ERC el 1989, s’havia dedicat en cos i anima a reivindicar i treballar per la recuperació del seu patrimoni, però no en tenia prou. Necessitava treballar pel país, per Catalunya i això no ho podia fer essent només un petit partit d’àmbit local.

Fou el 2004, quan desprès de moltes reflexions, la Junta Directiva decidí iniciar contactes oficials amb Convergència Democràtica de Catalunya. Lluís Torrent, aleshores President de Joventut, donà forma a aquesta aproximació que finalitzà el novembre de 1995, amb la signatura d’un conveni de col·laboració entre ambdós partits. Des d’aquella data, Joventut Republicana de Lleida és partit adherit a Convergència Democràtica de Catalunya, mantenint la seva personalitat jurídica pròpia i regint-se pels seus propis Estatuts. En l’actuació política, però, tots dos actuen i treballen plegats.

bottom of page