top of page

1976-1980

L’acord de Joventut amb Esquerra Republicana de Catalunya

Acabat el franquisme, les forces polítiques van haver d’iniciar els tràmits per a la seva legalització com a partits polítics. Uns ho varen tenir més fàcil que altres, ja que els partits republicans foren dels darrers en superar els tràmits d’acceptació d’estatuts per part del Ministerio de la Governación i la conseqüent inscripció en el Registre de Partits Polítics.

Joventut fou inscrita el -------, desprès d’alguns intents fracassats. Durant tot aquest temps, que anà des de la mort del dictador fins a la legalització del partit, es van mantenir moltes reunions amb Esquerra Republicana de Catalunya. Però tot havia canviat i la situació no era la mateixa que durant els anys 1931 a 1939.

Durant la República, Esquerra Republicana havia tingut el suport de centenars d’associacions locals i comarcals que ja existien abans de la fundació del partit el 1931 per Francesc Macià. A les comarques de Lleida, Joventut Republicana havia estat el pal de paller del nacionalisme republicà i l’organitzadora i ànima vertebradora d’ERC en aquestes comarques.

Ara però, totes aquelles associacions i entitats culturals, polítiques, esportives i socials, no existien i la quasi totalitat de les que foren declarades il·legals per la Llei de responsabilitats polítiques de 1939 no es van tornar a reconstituir. A Lleida, Joventut fou l’excepció. Però aquesta reconstitució no li va tornar pas el protagonisme, ni tampoc la brillantor de la seva història va servir perquè ERC li permetés ser un reflex del que havia estat 40 anys enrere.

Les negociacions de JRL amb ERC foren molt difícils. Les actes del partit de les reunions de la Comissió gestora entre els anys 1976 i 1980 i algunes de la Junta Directiva a partir d’aquesta data així ho expliquen. Només com a exemple, Joventut es va negar a donar suport a ERC quan aquesta decidí presentar-se a les primeres eleccions legislatives l’any ----- amb el Partido de los Trabajadores de España, d’orientació marxista-leninista.

Finalment, desprès de molts estira i arronsa, el ------ de 1980, es va signar un protocol entre ambdós partits en que Joventut seria partit adherit a ERC i en seria la seva secció local a la ciutat de Lleida.

Hi ha constància escrita en diversos documents, dels esforços dels Presidents de Joventut en aquests anys per a que l’acord fos satisfactori, però ERC no sabé retornar a Joventut l’immens esforç i abnegació que li havia dispensat durant els anys de la República.

A partir d’aquell moment, Joventut Republicana va desaparèixer pràcticament de la vida política, ja que tota actuació del partit es feia amb el nom d’Esquerra Republicana. Només en tot allò referent al patrimoni que li fou incautat i en la reivindicació del seu retorn es mantingué el nom de Joventut Republicana de Lleida.

bottom of page